Програма розвитку ДНЗ №17

ЗМІСТ
КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
 

 

 
             ЗАХОДИ

 
 ТЕРМІН

 
  ВІДПОВІД.

     1

     2

     3

    4

Інформаційне
забезпечення

Мета:
збір інформації про умови розвитку креативності
дітей, визначення рівня розвитку креативного
потенціалу суб’єктів освітнього процесу

Мікродослідження,
анкетування педагогів.

Мета: визначення
ступеня сформованості креативності у
дітей, виявлення позитивних досягнень
та можливих труднощів педагогів у питаннях
розвитку креативності.

Підведення
підсумків роботи з розвитку креативності
дошкільників за результатами педагогічної
діагностики.

Придбання
та вивчення літератури з питань розвитку
креативності.

Систематична
організація виставок та оглядів методичної
літератури з проблеми розвитку креативності.

Оформлення
інформаційно-методичного стенду «Креативність:
інструкція до застосування». З методичними
рекомендаціями, практичними порадами
з розвитку творчого потенціалу.

упродовж дії програми 

 

10.2012 

 
 

упродовж дії
програми

до педрад 

 

09.2008

завідуюча,

вихователь-методист 

завідуюча,

вихователь-методист 

вихователь-методист 

 
 

вихователь-методист

Методичне
забезпечення:

Мета: стимулювання
і підвищення педагогічної майстерності
та творчості вихователя, систематизація
та узагальнення цілеспрямованої роботи
методичної служби ДНЗ з формування креативності
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Мета:
виявити резерви педагогічної роботи
у розв’язанні проблеми розвитку креативності

Робота з педкадрами.

Постійно діючий
семінар для молодих та новоприбулих до
ДНЗ педагогів з теми «Креативність дошкільників
та методи її розвитку».

Педради з метою
визначення нових підходів для розв’язання
проблеми розвитку креативності, виявлення

позитивного досвіду роботи:

«Творчість
– доля обраних  або необхідність існування»;

«Творчий потенціал
педагога – важлива умова розвитку креативності
дошкільників»;

«Дослідницькі
вміння та звички – один з ланцюжків успішного
розвитку креативності дошкільників»;

«Оптимізація
педагогічного процесу з метою реалізації
креативного потенціалу дітей дошкільного
віку»;

«Розвиток
перетворювального відношення дитини
до оточуючого світу (винахідництва, допитливості,
самостійності, ініціативності) при організації
дитячого експериментування зі звуковим
матеріалом»;

«Реалізація
принципів психологічної комфортності
як умова становлення креативного потенціалу
особистості»;

«Психічне
та психологічне здоров’я педагога –
запорука успішності творчої педагогічної
діяльності»;

«Удосконалення
системи роботи з розвитку креативності».

Щорічні виставки-звіти
про роботу груп по системі роботи з творчого
розвитку дошкільників.

Мета:показ
результатів педдіяльності та стимулювання
педагогічної творчості педагогів.

Семінари-практикуми:
«Якість педагогічної діяльності з розвитку
креативності дошкільників» (обмін досвідом).

Мета: озброєння
вихователів необхідними педагогічними
техніками та технологіями.

Семінар «Колекціонування
як засіб розвитку креативності».

Розробка конспектів
занять по використанню колекцій у педагогічному
процесі.

Семінар «Дитяче
експериментування: його вплив на розвиток
креативності, пізнавальної активності
та допитливості дітей».

Семінар «Можливості
зображувальної діяльності та музичного
виховання в розвитку креативності дошкільників».
 

Семінар «Театр
та становлення креативного потенціалу
особистості».

Проведення
декади творчості.
 
 

Методичний
фестиваль.

 
2008-2010  

 
 
 
 

11.2008 

 
 

02.2009 

04.2010 

 

04 2011 

 
 
 
 
 
 

 
 

10.2012 

щорічно, остання
декада березня
 

2010 – 2011 

 
 
 

2009-2010 

-//-//- 

2008-209 

 

2010-2011 

 
 

2011-2012 

щорічно, остання
декада березня

03.2011

 
вихователь-методист 

завідуюча 

 

завідуюча 

 
 

завідуюча 

завідуюча 

 

завідуюча 

 
 
 
 
 
 

 
 

завідуюча 

вихователь-методист 

 

вихователь-методист 

 
 

ініц. група
(керівник

Карпенко О.Г.)

вихователь-методист 

Щербацька Н.С.,
Щербацька Т.Г.

Майданська
Л.А.

вихователь-методист 

вихователь-методист

Система
моніторингу

Створення єдиної системи
моніторингу розвитку креативності (анкетування,
програми спостереження) для всіх учасників
педагогічного процесу (адміністрації,
педагогів, батьків, дітей).

Інформаційний
моніторинг – з метою збору, накопичення
та систематизації інформації.

Управлінський
моніторинг – з метою відстеження та оцінки
ефективності прийнятих управлінських
рішень.

Педагогічний
– з метою вивчення ефективності педагогічного
процесу, який сприяє розвитку креативності
вихованців.

Психологічний
– визначення рівня сформованості корелятів
креативності.

упродовж дії програми 

 

-//-//- 

-//-//- 

 

-//-//- 

 

-//-//-

завідуюча 

 
 

-//-//- 

-//-//- 

 

-//-//- 

 

-//-//-

Контроль,
аналіз та регулювання педагогічної діяльності

Мета:
виявлення та корекція стану та результатів
роботи по розвитку креативності потенціалу
дошкільників

Тематичний контроль
«Стан роботи дошкільного навчального
закладу з розвитку креативності дошкільників».

Діагностика
результативності роботи з розвитку креативного
потенціалу.

Мета: виявлення
труднощів в організації роботи вихователів
з розвитку креативності, надання необхідної
допомоги.

Огляд-конкурс
груп, вивчення документації, перспективний
план з розвитку креативності.
 

Огляд-конкурс
групових колекцій.

10.2008 
 

10.2010 

 
 
 

10.2008 

 

04.2010

завідуюча,

вихователь-методист

вихователь-методист 

 
 

завідуюча,

вихователь-методист

вихователь-методист

Взаємодія
з сім’єю

Мета:
ознайомлення батьків з напрямами педагогічного
пошуку з метою узгодженості дій ДНЗ та
сім’ї з питань розвитку креативності

Лекторій для батьків.
«Роль сім’ї в розвитку креативності
дітей».

Мета: ознайомлення
батьків з методами і формами розвитку
креативності дітей різного дошкільного
віку.

«Організація
дозвілля в сім’ї».

Мета: надати
педагогічні поради батькам з організації
дозвілля з метою розвитку художньо-естетичного
розвитку дітей

2008-2009 
 

 
 

2009-2010 

Кузьменко О.В. 

 
 

Щербацька Н.С.,
КострецькаО.О.,

Гарник О.І.

Створення
умов для творчої самореалізації батьків

Школа молодих батьків
«Як навчити дітей винахідництву?»

Мета: познайомити
батьків з педагогічними порадами з організації
вдома куточку винахідництва, розвитку
умінь використовувати покидьковий матеріал
у конструюванні.

Методичні
рекомендації «Використання розвиваючої
літератури для дітей в іграх та заняттях
з дітьми вдома».

Загальні батьківські
збори «Творчий розвиток дошкільників
у грі».

Конкурс знавців
педагогічних секретів.
 

Систематичнепоновлення
інформації в куточку для батьків.
 

Виставка поробок,
створених батьками разом з дітьми.

Виставка «Чудові
перетворення овочів».
 

Щорічне проведення
конкурсу для дівчаток та матусь «Міс
Хуторянка».
 

2010-2011 
 

 
 
 

2011-2012 

 

10.2008 

04.2009 

постійно 

 

04.2010 

10.2008 

травень

Степанюк Н.Г. 

 
 
 

вихователь-методист 

завідуюча 

вихователь-методист

педагоги всіх
вікових груп

-//-//- 

Козійчук І.Д.

музкерів-ки

Взаємодія
зі школою.

Мета:
розвиток педагогічного співробітництва
зі школою

Екскурсія з дітьми
до школи до кабінету праці, на уроки з
малювання.
 
 
 

Спільна педрада
зі школою.

Мета: ознайомлення
вчителів з напрямами педагогічного пошуку
ДНЗ з проблеми розвитку креативності.
Розвиток педагогічного співробітництва
зі школою.

постійно, за річним
планом
 
 
 

01.2009

вихователь-методист

педагоги старших
груп

завідуюча

Взаємодія
з громадськими організаціями.

Мета:
пропаганда та поширення досвіду роботи
педколективу з формування креативності
дошкільників.

Обласний інститут
післядипломної освіти педпрацівників:

проведення
семінарських занять на базі ДНЗ для педагогічних
працівників, які відвідують тематичні
або проблемні курси з творчого розвитку
дошкільників;

виступ завідуючої
(вихователя-методиста) ДНЗ на курсах з
проблеми діагностики сформованості креативності
дошкільників;

створення
навчально-демонстративних відеофільмів.
 

 

ММК:

проведення
методоб’єднань для різних категорій
педробітників;

виступи на
міських конференціях, круглих столах,
форумах тощо;

створення
збірників з досвіду роботи;

участь в конкурсах;

участь у конкурсі
«Імідж ДНЗ»

 
 
за потреби 

 
 

-//-//- 

 

згідно зазначених
термінів
 

за планом ММК 

-//-//- 

2012

за планом ММК

за планом ММК

 
 
завідуюча,

вихователь-методист 

завідуюча,

вихователь-методист

завідуюча,

вихователь-методист 

завідуюча,

вихователь-методист 

завідуюча,

вихователь-методист

Фінансове
та матеріально-технічне забезпечення.

Мета:
створення, розвиток та ефективне використання
матеріальних ресурсів ДНЗ для реалізації
програми

Поновлення предметно-просторового
компоненту груп у відповідності з принципами
творчого освітнього середовища.

Облаштування
куточку звуків.

Мета: розширення
методичної основи з метою реалізації
програми.

Конкурси куточків
експериментування, міні-музеїв, куточків
юних винахідників.

Мета: виявлення
тенденцій розвитку матеріальної бази
ДНЗ та труднощів, які виникли.

Місячники
по виготовленню наочних посібників, дидактичних
матеріалів для оснащення методичного
кабінету, груп.

Мета: створення
умов для ефективної праці вихователів
з успішного формування креативності
дошкільників.

до 01.07.2008 

 

до 2010 

 

2008-2012 

 
 

2008-2012

педагоги всіх вікових
груп

вихователь-методист,
музкерів -ки

завідуюча,

вихователь-методист 

вихователь-методист

педагоги всіх
вікових груп

 

Затверджено
на засіданні педагогічної Ради ДНЗ №17